Historie záznamů

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Vyvěšeno 25.8.2009   sejmuto 4.9.2009

Výzva k podání nabídky - Upgrade CZECH POINT
Vyvěšeno: 11.8.2009   sejmuto 4.9.2009

Záměr na prodej části pozemku
Vyvěšeno: 10.8.2009   sejmuto 4.9.2009

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno 25.6.2009   sejmuto 24.7.2009

Kalkulace vodného a stočného za rok 2008
Vyvěšeno 30.6.2009   sejmuto 20.7.2009

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření mikroregionu za rok 2008
Vyvěšeno 30.6.2009   sejmuto 20.7.2009

Závěrečný účet mikroregionu za rok 2008
Vyvěšeno 30.6.2009   sejmuto 20.7.2009

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Vyvěšeno 7.7.2009   sejmuto 20.7.2009

Výzva k podání nabídky
Vyvěšeno 22.6.2009   sejmuto 7.7.2009

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Vyvěšeno 10.6.2009   sejmuto 18.6.2009

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008
Vyvěšeno 29.5.2009   sejmuto 18.6.2009

Závěrečný účet obce za rok 2008
Vyvěšeno 29.5.2009   sejmuto 18.6.2009

Volby EU 2009 - Oznámení o době a místě konání voleb
Vyvěšeno 21.5.2009   sejmuto 10.6.2009

Vyhláška - vyměření daně z nemovitosti
Vyvěšeno 27.4.2009   sejmuto 10.6.2009

Volby EU 2009 - oznámení stranám
Vyvěšeno 21.4.2009   sejmuto 10.6.2009

Nařízení č.7/2009 Krajské veterinární správy
Vyvěšeno 15.4.2009   sejmuto 10.6.2009

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Vyvěšeno 18.3.2009   sejmuto 23.4.2009

Výběrové řízení fondu rozvoje bydlení
Vyvěšeno 18.3.2009   sejmuto 23.4.2009

Návrh rozpočtu mikroregionu Bystřicko na rok 2009
Vyvěšeno 26.2.2009   sejmuto 18.3.2009

Zpráva o svobodném přístupu k informacím
Vyvěšeno 12.2.2009   sejmuto 18.3.2009

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Vyvěšeno 23.2.2009   sejmuto 5.3.2009

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno 11.2.2009   sejmuto 2.3.2009

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Vyvěšeno 29.1.2009   sejmuto 5.2.2009

Návrh rozpočtu obce na rok 2009
Vyvěšeno 15.1.2008   sejmuto 5.2.2008

Záměr na prodej pozemku
Vyvěšeno 20.1.2009   sejmuto 5.2.2009

Záměr na prodej pozemku
Vyvěšeno 8.1.2009   sejmuto 5.2.2009

Záměr na prodej pozemku
Vyvěšeno 4.12.2008   sejmuto 5.2.2009

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Vyvěšeno 11.12.2008   sejmuto 19.12.2008

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Vyvěšeno 19.11.2008   sejmuto 28.11.2008

Záměr na prodej pozemku
Vyvěšeno 11.11.2008   sejmuto 28.11.2008

Oznámení o době a místě konání voleb do krajských zastupitelstev
Vyvěšeno 2.10.2008   sejmuto

Oznámení o době a místě konání voleb do senátu PČR
Vyvěšeno 2.10.2008   sejmuto

Jmenování zapisovatele volební komise
Vyvěšeno 18.8.2008   sejmuto

Stanovení počtu členů volební komise
Vyvěšeno 18.8.2008   sejmuto

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Vyvěšeno 10.9.2008   sejmuto 2.10.2008

Záměr na prodej pozemku
Vyvěšeno 5.8.2008   sejmuto 9.9.2008

Záměr na prodej pozemku
Vyvěšeno 31.7.2008   sejmuto 9.9.2008

Územní plán obce Dalečín
Vyvěšeno 4.7.2008   sejmuto 14.8.2008

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Vyvěšeno 5.8.2008   sejmuto 14.8.2008

Informace o kalkulaci vodného a stočného ...
Vyvěšeno 4.7.2008   sejmuto 30.7.2008

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Vyvěšeno 24.6.2008   sejmuto 4.7.2008

Závěrečný účet Mikroregionu Bystřicko za rok 2007
Vyvěšeno 28.5.2008   sejmuto 19.6.2008

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Vyvěšeno 21.5.2008   sejmuto 6.6.2008

Záměr na prodej pozemku
Vyvěšeno 13.5.2008   sejmuto 6.6.2008

Záměr na směnu pozemku
Vyvěšeno 13.5.2008   sejmuto 6.6.2008

Závěrečný účet obce
Vyvěšeno 5.5.2008   sejmuto 6.6.2008

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Vyvěšeno 5.5.2008   sejmuto 6.6.2008

Oznámení o uložení písemnosti
Vyvěšeno 16.4.2008   sejmuto 30.4.2008

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Vyvěšeno 14.4.2008   sejmuto 28.4.2008

Výběrové řízení Fondu rozvoje bydlení
Vyvěšeno 14.3.2008   sejmuto 28.4.2008

Veřejná vyhláška - oznámení o veřejném projednání UP Dalečín
Vyvěšeno 14.3.2008   sejmuto 28.4.2008

Územně plánovací dokomentace obce Dalečín
Vyvěšeno 14.3.2008   sejmuto 28.4.2008

Záměr na pronájem pozemků
Vyvěšeno 18.2.2008   sejmuto 14.3.2008

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Vyvěšeno 5.3.2008   sejmuto 14.3.2008

Veřejná vyhláška - oznámení o veřejném projednání UP Unčína
Vyvěšeno 8.1.2008   sejmuto 5.3.2008.2.2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008
Vyvěšeno 15.1.2008   sejmuto 1.2.2008

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Vyvěšeno 17.1.2008   sejmuto 1.2.2008

Záměr na pronájem ...
Vyvěšeno 10.12.2007   sejmuto 29.12.2007

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Vyvěšeno 17.12.2007   sejmuto 29.12.2007

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Vyvěšeno 28.11.2007   sejmuto 10.12.2007

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Ostražka
Vyvěšeno 10.8.2007   sejmuto 15.10.2007

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Vyvěšeno 2.10.2007   sejmuto 15.10.2007

Záměr na vklad
Vyvěšeno 2.8.2007   sejmuto 2.10.2007

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Vyvěšeno 8.8.2007   sejmuto 21.8.2007

Opatření obecné povahy
Vyvěšeno 20.7.2007   sejmuto 8.8.2007

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Vyvěšeno 9.7.2007   sejmuto 20.7.2007

Informace o kalkulaci vodného a stočného ...
Vyvěšeno 27.6.2007   sejmuto 8.8.2006

Záměr na pronájem části budovy
Vyvěšeno 25.6.2007   sejmuto 20.7.2007

Záměr na prodej pozemku
Vyvěšeno 25.6.2007   sejmuto 20.7.2007

Záměr na směnu pozemku
Vyvěšeno 25.6.2007   sejmuto 20.7.2007

Oznámení - prodloužení možnosti podat námitky
Vyvěšeno 21.6.2007   sejmuto 20.7.2007

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Vyvěšeno 4.6.2007   sejmuto 21.6.2007

Veřejná vyhláška - návrhu vymezení zastavěného území obce
Vyvěšeno 28.5.2007   sejmuto 20.7.2007

Závěrečný účet obce za rok 2006
Vyvěšeno 22.5.2007   sejmuto 21.6.2007

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Vyvěšeno 9.5.2007   sejmuto 30.5.2007

Záměr na směnu pozemku
Vyvěšeno 12.4.2007   sejmuto 9.5.2007

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Vyvěšeno 26.3.2007   sejmuto 5.4.2007

Výběrové řízení z Fondu rozvoje bydlení
Vyvěšeno 5.3.2007   sejmuto 5.4.2007

Záměr o prodeji pozemku
Vyvěšeno 20.2.2007   sejmuto 5.4.2007

Záměr o prodeji pozemku
Vyvěšeno 20.2.2007   sejmuto 5.4.2007

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Vyvěšeno 22.2.2007   sejmuto 2.3.2007

Návrh rozpočtu obce na rok 2007
Vyvěšeno 8.1.2007   sejmuto 1.2.2007

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Vyvěšeno 21.1.2007   sejmuto 1.2.2007

Záměr na prodej pozemku
Vyvěšeno 1.12.2006   sejmuto 8.1.2007

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Dalečín
Vyvěšeno 23.10.2006   sejmuto 3.11.2006

Oznámení o projednávání plánů péče
Vyvěšeno 25.9.2006   sejmuto 3.11.2006

Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce
Vyvěšeno 26.10.2006   sejmuto 3.11.2006

Informace o počtu a sídle voleb.okrsků. ..
Vyvěšeno 20.7.2006   sejmuto 23.10.2006

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Vyvěšeno 19.9.2006   sejmuto 5.10.2006

Záměr na prodej části pozemku
Vyvěšeno 11.9.2006   sejmuto 5.10.2006

Záměr na směnu pozemku
Vyvěšeno 22.8.2006   sejmuto 5.10.2006

Záměr na prodej pozemku
Vyvěšeno 9.8.2006   sejmuto 5.10.2006

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Vyvěšeno 8.8.2006   sejmuto 22.8.2006

Záměr na pronájem nebyt.prostor
Vyvěšeno 13.7.2006   sejmuto 9.8.2006

Zápis ze 4.zasedání zastupitelstva obce
Vyvěšeno 5.6.2006   sejmuto 11.7.2006

Informace o kalkulaci vodného a stočného ...
Vyvěšeno 31.5.2006   sejmuto 11.7.2006

Vyhlášení obch.veř.soutěží na prodej zeměděl.pozemků
Vyvěšeno 23.5.2006   sejmuto 11.7.2006

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ..
Vyvěšeno 19.5.2006   sejmuto 11.7.2006

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Vyvěšeno 22.5.2006   sejmuto 5.6.2006

Záměr o propronájmu nebytových prostor
Vyvěšeno 17.5.2006   sejmuto 5.6.2006

Záměr o prodeji pozemku
Vyvěšeno 16.5.2006   sejmuto 5.6.2006

Volby - oznámení o době a místě...
Vyvěšeno 16.4.2006   sejmuto 5.6.2006

Volby - stanovení zapisovatele volební komise
Vyvěšeno 10.4.2006   sejmuto 5.6.2006

Volby - stanovení počtu členů volební komise
Vyvěšeno 3.4.2006   sejmuto 5.6.2006

Vyhláška o projednání návrhu zadání úz.plánu obce Dalečín
Vyvěšeno 8.3.2006   sejmuto 10.4.2006

Vyhláška o projednání návrhu zadání úz.plánu obce Unčín
Vyvěšeno 8.3.2006   sejmuto 10.4.2006

Výběrové řízení č.1/2006 - FRB
Vyvěšeno 1.3.2006   sejmuto 10.4.2006

Záměr na prodej části pozemku
Vyvěšeno 1.3.2006   sejmuto 10.4.2006

Obecně závazná vyhláška ...
Vyvěšeno 1.3.2006   sejmuto 10.4.2006

Návrh rozpočtu obce na rok 2006
Vyvěšeno 6.2.2006,   sejmuto 1.3.2006

Vyhlaška o vystavení návrhu územního plánu ...
Vyvěšeno 31.1.2006,   sejmuto 1.3.2006

Pozvánka na zastupitelstvo obce
Vyvěšeno 14.2.2006,   sejmuto 1.3.2006

Záměr na pronájem nebytových prostor
Vyvěšeno 14.2.2006,   sejmuto 1.3.2006

Záměr na směnu pozemků
Vyvěšeno 17.1.2006,   sejmuto: 2.2.2006

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Vyvěšeno 17.1.2006,   sejmuto: 2.2.2006