Obec Dalečín

Dalečín č.30,  PSČ:  592 41,  

 

Výběrové řízení

č. 1/2006- FRB

 

            Obec Dalečín na základě vyhlášek Obce Dalečín č. 2/2000 a č.3/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení v území Obce Dalečín vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjček z fondu rozvoje bydlení (dále FRB).

Výběrové řízení na půjčky z FRB je vyhlášeno dnem 1.3.2006, žádosti o půjčku je možno vyzvednout na Obecním úřadě v Dalečíně a doručit do 31.3.2006 na adresu - Obec Dalečín,  Dalečín č.30, PSČ:  592 41.

 

Podmínky výběrového řízení:

 

1. Žadatel musí splňovat podmínky vyhlášek Obce Dalečín č. 2/2000 a č.3/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení v území Obce Dalečín.

 

2. Žadatel nesmí mít, k datu podání žádosti nesplněné závazky vůči obci.

 

3. Do výběrového řízení budou přijaty a dále budou projednávány pouze žádosti obsahující údaje a podklady podle bodu 3, článku IV, vyhlášky č. 2/2000 Obce Dalečín.

 

4. V případě, že zájem o půjčky z FRB přesáhne výši volných prostředků FRB vyhrazuje si Obec Dalečín právo nabídnout a případně poskytnout žadateli nižší půjčku z FRB než o jakou bylo žádáno.

 

 

                                                                                       Ing. Pavel Kadlec

                                                                                               starosta obce

 

 

Zveřejněno na úřední desce

dne 1.3.2006