Výroční zpráva

( Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.)

 

 

Za období: rok 2008

 

 

 

1.      Počet podaných žádostí – 0

 

2.      Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0

 

3.      Opis rozsudku soudu – 0

 

4.      Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona – 0

 

5.      Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona - 0 

 

 

 

 

V Dalečíně 12.2.2008

 

 

Vyvěšeno: 12.2.2008

Sejmuto: