Informace o kalkulaci vodného veřejných vodovodů Obce Dalečín v roce 2005

 

 

 

Položka

Název položky

 

 

 

Příjmy:

 

 

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

209.195,-

 

 

 

Výdaje:

 

 

5139

Nákup materiálu j.n.

28564,70

5154

Elektrická energie

53650,90

5169

Nákup služeb j.n.

112325,50

5171

Opravy a udržování

20123,50

5362

Platby daní a poplatků

55564,00

 

Celkem výdaje

270228,60

 

Rozdíl mezi výší výdajů a příjmů hradí Obec Dalečín 

 

 

 

Informace  o  kalkulaci  stočného  veřejné splaškové kanalizace  a  ČOV 

Obce Dalečín v roce 2005

 

 

 

Položka

Název položky

 

 

 

Příjmy:

 

 

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

241522,00

 

 

 

Výdaje:

 

 

5139

Nákup materiálu j.n.

143230,50

5154

Elektrická energie

148834,30

5169

Nákup služeb j.n.

90285,00

5192

Poskytnuté neinvest.přísp. a náhrady

1000,00

 

Celkem výdaje

383349,80

 

Rozdíl mezi výší výdajů a příjmů hradí Obec Dalečín 

 

 

 

Zveřejněno na úřední desce dne: 31.5.2006