Návrh rozpočtu Mikroregionu Bystřicko na rok 2009

 

Příjmy

Položka

Popis

Plán v tis.Kč

4121

Neinvestiční přijaté dotace od obcí

299,4

Z toho:

Členské příspěvky od obcí období 2009

299,4

8115

Kladný výsledek hospodaření z minulých let

54,8

4121

Mimořádné členské příspěvky za projekt Bystřicko čte dětem

66,0

2111

Administrace žádostí o dotace na Czech POINT

45,2

2321

sponzorský dar

1,0

2141

Příjmy z úroků

0,2

CELKOVÉ PŘÍJMY

466,6

 

Výdaje

Položka

Popis

Plán v tis.Kč

5011

Mzda

180,0

5031

OSSZ (25%)

45,0

5032

ZP (9%)

16,2

5038

Povinné pojištění (4,2promile)

0,7

5139

Nákup materiálu jinde nezařazený

2,5

Z toho:

Kancelářský materiál

2,5

5161

Služby pošt

1,0

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací (telefon)

3,5

5163

Služby peněžních ústavů

3,4

5169

Nákup ostatních služeb

44,9

Z toho:

Publikování – noviny Bystřicka

41,5

 

účetní servis

2,5

 

účetní SW – udr.poplatky

0,9

5173

Cestovné

2,4

5169

Projekt Bystřicko čte dětem

167,0

CELKOVÉ VÝDAJE

466,6

 

 

 

Vyvěšeno dne:  26.2.2009                                

Sejmuto dne:

 

 

 

 

Dle Zákona č.128/2000 Sb. o obcích Vás žádám o vyvěšení rozpočtu na úřední desce Vašeho OÚ alespoň 15 dní před schválením na členské schůzi, která se koná 12.3.2009.