Oznámení

o době a místě konání voleb

 

 

 

 

Starosta obce Dalečín podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 

 

oznamuje

 

 

 

1    Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

      dne  2. června od 14,00 do 22,00 hodin a dne 3.června od 8,00 do 14,00 hodin.

 

2.   Místem konání voleb

ve volebním okrsku číslo 1 – Dalečín

je volební místnost v zasedací místnosti obecního úřadu

pro voliče bydlící v Dalečíně, Veselí a Hlubokém

 

3.      Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství

České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem).

 

4.      Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

 

Dalečíně dne 12.května  2006                               Ing. Pavel Kadlec, v.r

 

 

 

Vyvěšeno: 16.5.2006

Sejmuto: 5.6.2006

 

1