Obecní  úřad   Dalečín

Dalečín č.30,  PSČ: 592 41      Kraj Vysočina      tel./fax.: 566573121,  e-mail:oudalecin@wo.cz

 

 

Volby do Zastupitelstva obce Dalečín konané v roce 2006

 

 

 

Podle ustanovení § 27 odst.3)  zákona číslo 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí,     

ve znění pozdějších předpisů

 

 

sdělujeme informaci:

 

o počtu a sídle volebního okrsku pro volby do Zastupitelstva obce Dalečín

Volební obvod obce Dalečín zůstává nezměněn.

Ve volebním obvodu obce Dalečín  je jeden volební okrsek pro obec Dalečín se sídlem:

 Obecní úřad Dalečín, Dalečín č.30, 592 41 Dalečín.

Volební místnost bude v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dalečín.

 

o stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Dalečín

Pro volební období 2006 – 2010 a volební obvod a okrsek Dalečín

zůstává počet členů  Zastupitelstva obce Dalečín nezměněn, tj. 13 členů.

 o stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Dalečín

Počty podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a pro sdružení nezávislých kandidátů,  

které jsou přílohou kandidátních listin nezávislých kandidátů a sdružení nezávislých kandidátů

kandidujících ve volbách do Zastupitelstva obce Dalečín jsou následující:

- počet podpisů pro nezávislé kandidáty je 29

- počet podpisů pro sdružení nezávislých kandidátů je 50

 

 

Vyvěšeno: 20.7.2006

Sejmuto: 23.10.2006