OZNÁMENÍ

 

o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

 

 

 

Starosta obce Dalečín podle §  32 zákona číslo 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,

 

 

o z n a m u j e

 

 

1.      Volby do Evropského parlamentu se uskuteční

dne  5.června 2009 od 14,00 hodin do 22,00 hodin

 a

dne 6.června 2009 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

 

 

2.      Místem konání voleb do Evropského parlamentu

ve volebním okrsku číslo 1 – DALEČÍN

je volební místnost v zasedací místnosti obecního úřadu

pro voliče bydlící v Dalečíně, Veselí, Hluboké –

 

 

        

3.      Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel.

 

 

 

4.      Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu        hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

 

 

V Dalečíně dne  21.5.2004

 

 

Vyvěšeno: 21.5.2009