Volby do zastupitelstev krajů

a  Senátu PČR

17.-18.10.2008

 

 

Zákon číslo 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Pro volby do Zastupitelstva kraje a Senátu PČR je stanovena jedna okrsková volební komise pro obec Dalečín, Veselí a Hluboké. Sídlo komise je v Dalečíně.

 

 

 

Dne 18.8.2008

 

stanovil starosta obce ing Pavel Kadlec minimální počet členů okrskové

 

volební komise v Dalečíně: 7 + zapisovatel

 

 

 

V Dalečíně 18.8.2008

 

 

Vyvěšeno: 18.8.2008

Sejmuto:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volby do zastupitelstev krajů a Senátu PČR

17.-18.10.2008

 

Zákon číslo 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

 

 

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

 

Dne 6.9.2008 jmenoval starosta obce Ing Pavel Kadlec jako zapisovatele okrskové volební komise v Dalečíně Janu Gloserovou pro volby do zastupitelstva kraje a Senátu PČR,  které se budou konat 17.-18.10.2008.

 

 

 

 

 

 

Dalečín 6.9.2008

 

 

 

 

                                  

                                  

                                              

 

 

 

 

 

 

Složení okrskové volební komise:  DALEČÍN

 

 

 

 

Zapisovatel:               Jana Gloserová

 

 

 

 

Členové:                    Jana Bradáčová, Pohledec 155             KSČM           (náhradník)                

                                   Lenka Kamarádová, Dalečín 154       KDU-ČSL

Jitka Cahová, Dalečín 38                     dosazeni starostou      

                                   Ivana Vencálková,Dalečín 70              -„-

                                   Martin Gloser, Dalečín 105                             -„-

                                               Jiří Hanek, Dalečín 70                         -„-

 

 

 

 

 

 

 

Dalečín 8.10.2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecní úřad Dalečín

Dalečín 30,      PSČ 592 41,        okr. Žďár n/S.,           tel.fax: 566 573 121,             e-mail: oudalecin@wo.cz

 

                                                                                                                                          

 

 

                                                                                                              ………………………………………

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ………………………………………

 

                                                                                                              ………………………………………

 

 

Dalečín 7.10.2004

 

 

POZVÁNKA

 

 

Na první zasedání okrskové volební komise pro volební okrsek Dalečín, které se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 bude konat

 

 

                                   dne 14.října 2004 v 18,00 hodin

                                   v zasedací místnosti Obecního úřadu Dalečín.

 

 

Program: složení slibu členů komise

                vylosování předsedy a místopředsedy komise

                různé

 

 

 

Doneste sebou občanský průkaz nebo jiný platný doklad, který by prokázal Vaše občanství České republiky.

 

 

 

 

                            Za OU Dalečín