Volby do zastupitelstev krajů a Senátu PČR

17.-18.10.2008

 

Zákon číslo 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Dna 18.8.2008 jmenoval starosta obce Ing Pavel Kadlec jako zapisovatele okrskové volební komise v Dalečíně Janu Gloserovou pro volby do zastupitelstva kraje a Senátu PČR,  které se budou konat 17.-18.10.2008.

 

 

V Dalečíně 18.8.2008

 

Vyvěšeno: 18.8.2008

Sejmuto: