Oznámení

o době a místě konání voleb

 

 

 

Starosta obce Dalečín podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Senátu Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 

 

Oznamuje :

 

 

1    Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční

       dne 17.října od 14,00 do 22,00 hodin

       a dne 18 října od 8,00 do 14,00 hodin.

 

2.   Místem konání voleb

ve volebním okrsku číslo 1 – Dalečín

je volební místnost v zasedací místnosti obecního úřadu

pro voliče bydlící v Dalečíně, Hlubokém a Veselí

 

 

3.      Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství

České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem).

 

4.      Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

5.      V případě konání II.kola voleb do Senátu se tyto uskuteční

Dne   24.10.2008 od 14,00 do 22,00 hod

a dne 25.10.2008 od 8,00 do 14,00 hod

 

 

 

V Dalečíně dne 2.října 2008         

 

 

                       ……………………………………..

                                                                                                    Starosta obce

Vyvěšeno:2.10.2008

Sejmuto: