Obec Dalečín

Dalečín č.30,  PSČ:  592 41,  

 

Výběrové řízení

č. 1/2007- FRB

 

            Obec Dalečín na základě obecně závazné vyhlášky Obce Dalečín č. 2/2006 o Fondu rozvoje bydlení vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjček z fondu rozvoje bydlení (dále FRB).

Výběrové řízení na půjčky z FRB je vyhlášeno dnem 5.3.2007, žádosti o půjčku je možno vyzvednout na Obecním úřadě v Dalečíně a doručit do 30.3.2007 na adresu - Obec Dalečín,  Dalečín č.30, PSČ:  592 41.

 

Podmínky výběrového řízení:

 

1. Žadatel musí splňovat podmínky obecně závazné vyhlášky Obce Dalečín č. 2/2006 o Fondu rozvoje bydlení.

 

2. Žadatel nesmí mít, k datu podání žádosti nesplněné závazky vůči obci.

 

3. Do výběrového řízení budou přijaty a dále budou projednávány pouze žádosti obsahující údaje a podklady podle článku 4,bodu 3, obecně závazné vyhlášky Obce Dalečín č. 2/2006 o Fondu rozvoje bydlení.

4. V případě, že zájem o půjčky z FRB přesáhne výši volných prostředků FRB vyhrazuje si Obec Dalečín právo nabídnout a případně poskytnout žadateli nižší půjčku z FRB než o jakou bylo žádáno.

 

 

                                                                                       Ing. Pavel Kadlec

                                                                                               starosta obce

 

 

Zveřejněno na úřední desce

dne 5.3.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z fondu se poskytují následující půjčky na dále uvedené stavební práce:

 

p.č.          název-účel půjčky                                                   lhůta        úrok         horní hranice

                                                                                           splatnosti   půjčky    

 

01            Obnova fasády domu staršího 15 let včetně            do 5 let    3%           do100tis.Kč               

                případné výměny otvorů                                                                       na l dům

                a sanace proti vlhkostí                                                                                         

02            Obnova střechy starší 15 let                                   do 7 let    3%           do 150tis.Kč

                (konstrukce i krytiny)                                                                           na 1 dům

03            Zateplení domu staršího 15 let                               do 5 let    3%           do 100tis.Kč

                                                                                                                              na l dům

04            Zřízení nebo úpravy vnitř.instalací                         do 3 roků 3%           do   50tis.Kč

                - vytápění                                                                                              na l dům

                - vody

                -elektřiny

                - kanalizace

05            Zařízení nebo oprava připojení na tech.sítě            do 3 roků 3%           do 50tis.Kč

- přípojka el.energie                                                                               na l dům

                - přípojka plynu

                - přípojka vody      

                - přípojka kanalizace

06            Zřízení domovní ČOV u bytového nebo rod.           do 3 roků 3%           do  50tis.Kč

                domu nebo zhotovení nepropustné jímky                                              na l dům

                na vyvážení, pokud není možné napojení

                na veřejnou kanalizaci

07            Vestavby bytu do půdních prostor nebo                  do 7 let    3%           do150tis.Kč

                střešní nástavba nového bytu                                                                   na l dům