Věc:    VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

 

V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách se na Vás obracím s výzvou k podání nabídky na „ Upgrade – rozšíření místního pracoviště CZECH POINT“.

 

V rámci projektu bude provedeno rozšíření místního pracoviště CZECH POINT dle podmínek Integrovaného operačního programu – zavádění ICT v územní veřejné správě.

 

Předmětem výzvy je dodávka a instalace zařízení pro rozšíření místního pracoviště CZECH POINT – monitor klienta, multifunkční zařízení, čipová čtečka pro obsluhu-USB rozhraní, čtečka 2D kodu pro klienta-USB rozhraní, náhlavní sada-sluchátka mikrofon.

 

Ve své písemné nabídce uveďte rozsah dodávky ( vč.parametrů jednotlivých zařízení), záruku a cenu.

 

Datum podání nabídek je nejpozději do 25.8.2009 12hodin. Nabídky zašlete mailem na naší adresu:   oudalecin@wo.cz  

 

V Dalečíně 11.8.2009

 

Děkuji s  pozdravem za Obec Dalečín

Ing. Pavel Kadlec, starosta obce

 

 

Vyvěšeno: 11.8.2009