Obec Dalečín, Dalečín.30, 592 41 Dalečín, tel: 603487566

                                                                                             

 

Věc:    VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

 

V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách se na Vás obracím s výzvou k podání nabídky na zpracování projektové žádosti k projektu – „Stavební úpravy Základní a Mateřská škola Dalečín“.

 

V rámci projektu bude provedena výměna oken, zateplení fasády, zateplení půdy na budově Základní a Mateřské školy Dalečíně“.

 

Předmětem výzvy je dodávka kompletní projektové žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí v rozsahu dle požadavků příslušné výzvy. Požadovaný termín dodání je 9/2009. Ve své písemné nabídce uveďte rozsah dodávky,  reference, cenu.

 

Datum podání nabídek je nejpozději do 25.6.2009 12hodin. Nabídky zašlete mailem na naší adresu:   oudalecin@wo.cz 

 

V Dalečíně 17.6.2009

 

S  pozdravem za Obec Dalečín

Ing. Pavel Kadlec, starosta obce

 

 

Vyvěšeno: 22.6.2009

Sejmuto: 30.6.2009