Obec Dalečín

Dalečín č.30,  PSČ: 592 41                                                          Tel.fax: 566573121

 

Záměr  č. 01/2009

 

Podle ustanovení §39 odst.1  zákona č.128/2000 Sb. o obcích

na základě žádosti pana Richarda Brindy

 

vyhlašuje Obec Dalečín

 záměr na  prodej části pozemku:

část parcel č. 963/1  v  kat. úz. Dalečín, který je  ve vlastnictví Obce Dalečín

 

Případné další návrhy budou přijaty písemně na Obecním úřadě v Dalečíně do 23.1.2009.

 

 


V Dalečíně 8.1.2009

 

Vyvěšeno: 8.1.2009                                                   Sejmuto:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Dalečín

Dalečín č.30,  PSČ: 592 41                                                          Tel.fax: 566573121

 

Obec Dalečín

Dalečín č.30,  PSČ: 592 41                                                          Tel.fax: 566573121

 

Záměr  č. 07/2008

 

Podle ustanovení §39 odst.1  zákona č.128/2000 Sb. o obcích

a na základě žádosti pana Václava Korábka

 

vyhlašuje Obec Dalečín

 záměr na  prodej části pozemku:

 

část parcel č. 119  v  kat. úz. Dalečín, který je  ve vlastnictví Obce Dalečín.

 

 

Případné další návrhy budou přijaty písemně na Obecním úřadě v Dalečíně do 26.11.2008.

 

 

 


V Dalečíně 4.12.2008

 

Vyvěšeno: 4.12.2008                                                 Sejmuto:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Dalečín

Dalečín č.30,  PSČ: 592 41                                                          Tel.fax: 566573121

 

Záměr  č. 06/2008

 

Podle ustanovení §39 odst.1  zákona č.128/2000 Sb. o obcích

a na základě žádosti pana Jana Jelínka, Zdenka Vítka a Jaroslava Sedlera

 

vyhlašuje Obec Dalečín

 záměr na  prodej části pozemku:

 

část parcel č. 119  v  kat. úz. Dalečín, který je  ve vlastnictví Obce Dalečín.

 

 

Případné další návrhy budou přijaty písemně na Obecním úřadě v Dalečíně do 26.11.2008.

 

 

 


V Dalečíně 11.11..2008

 

Vyvěšeno: 11.11.2008                                                           Sejmuto:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Dalečín

Dalečín č.30,  PSČ: 592 41                                                          Tel.fax: 566573121

 

Záměr  č. 05/2008

 

Podle ustanovení §39 odst.1  zákona č.128/2000 Sb. o obcích

a na základě žádosti paní Heleny Kudové

 

vyhlašuje Obec Dalečín

 záměr na  prodej části pozemku:

 

část parcel č. 111/3  v  kat. úz. Dalečín, který je  ve vlastnictví Obce Dalečín.

 

 

Případné další návrhy budou přijaty písemně na Obecním úřadě v Dalečíně do 28.5.2008.

 

 

 


V Dalečíně 5.8..2008

 

Vyvěšeno: 5.8.2008                                                   Sejmuto: 9.9.2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Dalečín

Dalečín č.30,  PSČ: 592 41                                                          Tel.fax: 566573121

 

Záměr  č. 04/2008

 

Podle ustanovení §39 odst.1  zákona č.128/2000 Sb. o obcích

a na základě žádosti Pavla Smolíka

 

vyhlašuje Obec Dalečín

 záměr na  prodej části pozemku:

 

část parcel č. 111/3  v  kat. úz. Dalečín, který je  ve vlastnictví Obce Dalečín.

 

 

Případné další návrhy budou přijaty písemně na Obecním úřadě v Dalečíně do 22.8.2008.

 

 

 

 

 


V Dalečíně 31.7.2008

 

Vyvěšeno: 31.7.2008                                                 Sejmuto: 9.9.2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Dalečín

Dalečín č.30,  PSČ: 592 41                                                          Tel.fax: 566573121

 

Záměr  č. 03/2008

 

Podle ustanovení §39 odst.1  zákona č.128/2000 Sb. o obcích

a na základě žádosti Dagmar Prokůpkové

 

vyhlašuje Obec Dalečín

 záměr na  prodej části pozemku:

 

část parcel č. 964/2  v  kat. úz. Dalečín, který je  ve vlastnictví Obce Dalečín.

 

 

Případné další návrhy budou přijaty písemně na Obecním úřadě v Dalečíně do 28.5.2008.

 

 

 

 

 


V Dalečíně 13.5..2008

 

Vyvěšeno: 13.5..2008                                                Sejmuto:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Dalečín

Dalečín č.30,  PSČ: 592 41                                                          Tel.fax: 566573121

 

Záměr  č. 02/2008

 

Podle ustanovení §39 odst.1  zákona č.128/2000 Sb. o obcích

 

 

vyhlašuje Obec Dalečín

 záměr na  směnu  pozemků:

 

část parcel č. 971 a 982  v  kat. úz. Dalečín, které jsou  ve vlastnictví Obce Dalečín za část   parc.č. 48  a  st.77  v  kat. úz. Dalečín.

 

 

Případné další návrhy budou přijaty písemně na Obecním úřadě v Dalečíně do 28.5.2008.

 

 

 

 

 


V Dalečíně 13.5..2008

 

Vyvěšeno: 13.5..2008                                                Sejmuto:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Dalečín

Dalečín č.30,  PSČ: 592 41                                                          Tel.fax: 566573121

 

Záměr  č. 01/2008

 

Podle ustanovení §39 odst.1  zákona č.128/2000 Sb. o obcích

 

vyhlašuje Obec Dalečín

 záměr na pronájem 2/22 podílů pozemků, které jsou ve vlastnictví Obce Dalečín:

 


 

Katastrální území: Karasín

 

pard.č.     výměra    druh

96            90            les.p.

97/1         79676      les.p.

97/2         1147        les.p.

208          11506      les.p.

274/1       4214        les.p.

275          104          les.p.

306          13362      les.p.

309          1827        les.p.

313/1       1597        tr.tr.p.

314/1       1556        les.p.

314/2       210          les.p.

316          4492        les.p.

321/1       1187        les.p.

321/2       3050651  les.p.

321/3       215390    les.p.

321/19     134          les.p.

321/31     673          les.p.

321/32     94            les.p.

321/40     254          les.p.

321/47     209          os.p.

321/48     330          OS.p.

321/49     253          oS.p.

321/50     560          oS.p.

321/51     92            oS.p.

321/52     560          oS.p.

321/53     167416 les.p.

443          4974        les.p.

446          132166    les.p.

449/1       861          les.p.

449/2       1554        oS.p.

449/3       4171        os.p.

450          126          oS.p.

451          176          os.p.

457          22818      les.p.

459/1       205          os.p.

459/2       586          les.p.

461/1       200          les.p.

461/2       6120        les.p.

461/3       974          les.p.

461/6       2746        orná

465/1       838          les.p.

477          183          les.p.

479/1       42328      les.p.

479/2       540          os.p.

480/1       1862        les.p.

480/2       15348      les.p.

480/3       1000        tr.tr.p.

491/2       22475      les.p.

514          1101        oS.p.

541          11448      les.p.

542/1       24700      les.p.

542/2       40            oS.p.

543          532          les.p.

544          2492        les.p.

548/1       52652      les.p.

548/2       198          oS.p.

549          914          oS.p.

551          28547      les.p.

552          70163      les.p.

554          1029        oS.p.

557          504          les.p.

 

Katastrální území: Hluboké u Dalečína

546/1       166928    les.p.

 

Katastrální území: Dalečín

1055        232369    les.p.

 

Katastrální území: Hrdá Ves

135          137 les.p.

161          2422        les.p.

162/1       3530        les.p.

169/1       1993        les.p.

162          30            les.p. PK

163          695          les.p. PK

164          87            les.p. PK

 

Katastrální území: Ždánice

415/1       49454      les.p.

415/2       46915      les.p.

415/3       302684    les.p.


 

Případné další návrhy budou přijaty písemně na Obecním úřadě v Dalečíně do 13.7.2007.

 

 

 

 

 


V Dalečín 2.7..2007

 

Vyvěšeno: 2.7.2007                                                   Sejmuto:

 

 

Obec Dalečín

Dalečín č.30,  PSČ: 592 41                                                          Tel.fax: 566573121

 

Záměr  č. 05/2007

 

Podle ustanovení §39 odst.1  zákona č.128/2000 Sb. o obcích

a na základě žádosti Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko

 

vyhlašuje Obec Dalečín

 záměr na  prodej  pozemku:

 

parcel č. 321/31, 321/32  321/24,   vše v  kat. úz. Karasín,

které  jsou podílem 2/22  ve vlastnictví Obce Dalečín

 

 

Případné další návrhy budou přijaty písemně na Obecním úřadě v Dalečíně do 13.7.2007.

 

 

 

 

 


V Dalečín 25.6..2007

 

Vyvěšeno: 25.6.2007                                                 Sejmuto:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Dalečín

Dalečín č.30,  PSČ: 592 41                                                          Tel.fax: 566573121

 

Záměr  č. 04/2007

 

Podle ustanovení §39 odst.1  zákona č.128/2000 Sb. o obcích

 

vyhlašuje Obec Dalečín

 záměr na  směnu  pozemku:

 

část parc.č.71/3,  část parc.č.71/14  a část parc.č.1000/1  v kat. úz. Dalečín ,

který  je ve vlastnictví Obce Dalečín

za

části  pozemků   parc.č.71/2,  část parc.č.71/6  a   část parc.č.71/7 v kat. úz. Dalečín , které  jsou ve vlastnictví Jednota, spotřební družstvo Velké Meziříčí.

 

 

Případné další návrhy budou přijaty písemně na Obecním úřadě v Dalečíně do 13.7.2007.

 

 

 

 

 


V Dalečín 25.6..2007

 

Vyvěšeno: 25.6.2007                                                 Sejmuto: