Obec Dalečín

Dalečín č.30,  PSČ: 592 41                                                          Tel.fax: 566573121

 

Záměr  č. 02/2009

 

Podle ustanovení §39 odst.1  zákona č.128/2000 Sb. o obcích

na základě žádosti pana Ladislava Čecha

 

 vyhlašuje Obec Dalečín

 záměr na  prodej části pozemku:

část parcel č. 777/9  v  kat. úz. Dalečín, který je  ve vlastnictví Obce Dalečín

 

Případné další návrhy budou přijaty písemně na Obecním úřadě v Dalečíně do 5.2.2009.

 

 


V Dalečíně 20.1.2009

 

Vyvěšeno: 20.1.2009                                                 Sejmuto: 5.2.2009