Obec Dalečín

Dalečín č.30,  PSČ: 592 41                                                          Tel.fax: 566573121

 

Záměr  č. 03/2008

 

Podle ustanovení §39 odst.1  zákona č.128/2000 Sb. o obcích

a na základě žádosti Dagmar Prokůpkové

 

vyhlašuje Obec Dalečín

 záměr na  prodej části pozemku:

 

část parcel č. 964/2  v  kat. úz. Dalečín, který je  ve vlastnictví Obce Dalečín.

 

 

Případné další návrhy budou přijaty písemně na Obecním úřadě v Dalečíně do 28.5.2008.

 

 

 

 

 


V Dalečíně 13.5..2008

 

Vyvěšeno: 13.5..2008                                                Sejmuto: 6.6.2008