Obec Dalečín

Dalečín č.30,  PSČ: 592 41                                    Tel.fax: 566573121

 

Záměr  č. 01/2007

 

Na základě žádosti pana Miroslava Hakla z Dalečín

 a  podle ustanovení §39 odst.1  zákona č.128/2000 Sb. o obcích

 

vyhlašuje Obec Dalečín

 záměr na  prodej pozemku:

 

parc.č.st.229  a  parc.č. st. 185/2

 vše  v kat. úz. Dalečín ,

který  je ve vlastnictví Obce Dalečín.

 

Případné další návrhy budou přijaty písemně

 na Obecním úřadě v Dalečíně do 6.3.2007.

 

 


V Dalečín 20.2.2007

 

Vyvěšeno: 20.2.2007                                                 Sejmuto:5.4.2007