Obec Dalečín

Dalečín č.30,  PSČ: 592 41              Tel.fax: 566573121,   e-mail:oudalecin@wo.cz

 

 

Na základě žádosti TANTRA DOTEKU s.r.o., Hluboké č.9   a podle ustanovení §39 odst.1  zákona č.128/2000 Sb. o obcích

 

 

vyhlašuje Obec Dalečín

 záměr  na  směnu: 

 

části pozemku p.č. 610 PK   v    k .ú. Hluboké  u  Dalečína,  který  je ve vlastnictví Obce Dalečín,  za část pozemku  p.č. 45/2KN   v  k. ú. Hluboké u Dalečína, který  je ve vlastnictví TANTRA DOTEKU s.r.o.

 

 

 


Dalečíně 17.1.2006

 

Vyvěšeno: 17.1.2006                                                            Sejmuto: 2.2.2006