Obec Dalečín

Dalečín č.30,  PSČ: 592 41                                        Tel.fax: 566573121

 

 

Na základě žádosti FA ČCE ve Veselí a

podle ustanovení §39 odst.1  zákona č.128/2000 Sb. o obcích

 

 

vyhlašuje Obec Dalečín

 záměr  na  prodej pozemku:

 

 

p.č.555/5 v kat. úz. Veselí ,

který  je ve vlastnictví Obce Dalečín.

 

 

 


Dalečíně 1.12.2006

 

Vyvěšeno: 1.12.2006                                                             Sejmuto:8.1.2007