Obec Dalečín

Dalečín č.30,  PSČ: 592 41                                      Tel.fax: 566573121

 

Záměr  č. 02/2007

 

Podle ustanovení §39 odst.1  zákona č.128/2000 Sb. o obcích

 

vyhlašuje Obec Dalečín

 záměr na  prodej části pozemků:

 

parc.č.598/2KN   a parc.č.610PK v kat. úz.Hluboké u Dalečína ,

které  jsou ve vlastnictví Obce Dalečín.

 

Případné další návrhy budou přijaty písemně na Obecním úřadě v Dalečíně do 19.3.2007.

 

 


V Dalečín 2.3.2007

 

Vyvěšeno: 2.3.2007                                                   Sejmuto: 5.4.2007