Obec Dalečín

Dalečín č.30,  PSČ: 592 41                                                          Tel.fax: 566573121

 

 

Na základě žádosti slečny Věry Pečínkové, Jimramov  a

podle ustanovení §39 odst.1  zákona č.128/2000 Sb. o obcích

 

 

vyhlašuje Obec Dalečín

 záměr  na  pronájem části nemovitosti:

 

nebytové prostory v 1.přízemním podlaží  – místnost č.1 o ploše 17,85m2 a místnost č.2 o ploše 11,40m2   domu č.p.30,parc.č. st.1/11 v kat. úz. Dalečín

 

 


V Dalečíně 14.2.2006

 

Vyvěšeno:14.2.2006                                                              Sejmuto: