Obec Dalečín

Dalečín č.30,  PSČ: 592 41                      Tel.fax: 566573121

 

Záměr  č. 03/2007

 

Podle ustanovení §39 odst.1  zákona č.128/2000 Sb. o obcích

 

vyhlašuje Obec Dalečín

 záměr na  směnu  pozemku:

 

část parc.č.st.14/1  v kat. úz. Hluboké u Dalečín ,

který  je ve vlastnictví Obce Dalečín

za

části  pozemků   parc.č.1  a   část parc.č348/2 v kat. úz. Hluboké u Dalečína , které  jsou ve vlastnictví manželů Zachovalových

 

 

Případné další návrhy budou přijaty písemně na Obecním úřadě v Dalečíně do 30.4.2007.

 

 


V Dalečín 12.4.2007

 

Vyvěšeno: 12.4.2007                                           Sejmuto:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Dalečín

Dalečín č.30,  PSČ: 592 41                                                          Tel.fax: 566573121

 

 

Podle ustanovení §39 odst.1  zákona č.128/2000 Sb. o obcích

 

vyhlašuje Obec Dalečín

 záměr  na  směnu

 

části pozemků p.č.964/2K  a , 967KN  v katastrálním území Dalečín, 

které  jsou ve vlastnictví Obce Dalečín

 

 za části pozemků p.č.366PK a 370KN,

které jsou ve vlastnictví pana Václava Zítky

 

a za  části pozemků p.č.405PK a 402KN,

které jsou ve vlastnictví pana Jiřího Hlouška.

 

 

 

 


Dalečíně 22.8.2006

 

Vyvěšeno: 22.8.2006                                                             Sejmuto:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Dalečín

Dalečín č.30,  PSČ: 592 41                                                          Tel.fax: 566573121

 

 

Podle ustanovení §39 odst.1  zákona č.128/2000 Sb. o obcích

a na základě žádostí České pošty,a.s.

 

vyhlašuje Obec Dalečín

 záměr  na  pronájem nebytových prostor:

 

- část domu č.p.170  Dalečíně

které  jsou ve vlastnictví Obce Dalečín.

 

 

 


Dalečíně 13.5.2006

 

Vyvěšeno:13.5.2006                                                              Sejmuto:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Dalečín

Dalečín č.30,  PSČ: 592 41                                                          Tel.fax: 566573121

 

 

Na základě žádosti pana Nečase,   a

podle ustanovení §39 odst.1  zákona č.128/2000 Sb. o obcích

 

 

vyhlašuje Obec Dalečín

 záměr  na  prodej části pozemku:

 

 

p.č. 11KN a 14/1KN    v  k.ú.Hluboké u Dalečína,

který  je ve vlastnictví Obce Dalečín.

 

 

 


Dalečíně 16.5.2006

 

Vyvěšeno: 16.5.2006                                                             Sejmuto:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Dalečín

Dalečín č.30,  PSČ: 592 41                                                          Tel.fax: 566573121

 

 

Na základě žádosti manželů Zachovalových,   a

podle ustanovení §39 odst.1  zákona č.128/2000 Sb. o obcích

 

 

vyhlašuje Obec Dalečín

 záměr  na  prodej pozemku:

 

 

p.č. 13KN   v  k.ú.Hluboké u Dalečína,

který  je ve vlastnictví Obce Dalečín.

 

 

 


Dalečíně 16.5.2006

 

Vyvěšeno: 16.5.2006                                                             Sejmuto:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Dalečín

Dalečín č.30,  PSČ: 592 41                                                          Tel.fax: 566573121

 

 

Na základě žádosti manželů Jířího a Nadí Olivových, Dalečín č.152  a

podle ustanovení §39 odst.1  zákona č.128/2000 Sb. o obcích

 

 

vyhlašuje Obec Dalečín

 záměr  na  prodej část: pozemku:

 

 

p.č. 776PK   v  k.ú.Dalečín,

který  je ve vlastnictví Obce Dalečín.

 

 

 


Dalečíně 1.3.2006

 

Vyvěšeno: 1.3.2006                                                               Sejmuto:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Dalečín

Dalečín č.30,  PSČ: 592 41                                                          Tel.fax: 566573121

 

 

Na základě žádosti slečny Věry Pečínkové, Jimramov  a

podle ustanovení §39 odst.1  zákona č.128/2000 Sb. o obcích

 

 

vyhlašuje Obec Dalečín

 záměr  na  pronájem části nemovitosti:

 

nebytové prostory v 1.přízemním podlaží  – místnost č.1 o ploše 17,85m2 a místnost č.2 o ploše 11,40m2   domu č.p.30,parc.č. st.1/11 v kat. úz. Dalečín

 

 


Dalečíně 14.2.2006

 

Vyvěšeno:14.2.2006                                                              Sejmuto:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Dalečín

Dalečín č.30,  PSČ: 592 41                                                          Tel.fax: 566573121

 

 

Na základě žádosti pana Rostislava Klusáka, Dalečín č.19  a

podle ustanovení §39 odst.1  zákona č.128/2000 Sb. o obcích

 

 

vyhlašuje Obec Dalečín

 záměr  na  prodej část: pozemku:

 

 

p.č. 79/3   v  k.ú.Dalečín,

který  je ve vlastnictví Obce Dalečín.

 

 

 


V Dalečíně 21.7.2005

 

Vyvěšeno:                                                                  Sejmuto:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Dalečín

Dalečín č.30,  PSČ: 592 41                                                          Tel.fax: 566573121

 

 

 


                                                        Katastrální úřad pro Vysočinu

                                                        Pracoviště v Bystřici nad Pernšt.

 

 

 

 

Vaše zn.:                                             Naše zn.:                          Vyřizuje: Kadlec                         Dne: 4.4.2004

 

Věc:  Potvrzení

 

         Potvrzuji, že prodej části pozemku p.č.668/1PK v katastr. území Dalečín proběhl v souladu s ustanoveními §39 a §85 zákona č.128/2000Sb. o obcích (obecních zřízeních).  

 

                                               Za obec Dalečín Ing.Pavel Kadlec, starosta obce