Obec Dalečín

Dalečín č.30,  PSČ: 592 41                                                          Tel.fax: 566573121

 

 

Na základě žádosti manželů Jířího a Nadi  Olivových, Dalečín č.152  a

podle ustanovení §39 odst.1  zákona č.128/2000 Sb. o obcích

 

 

vyhlašuje Obec Dalečín

 záměr  na  prodej část: pozemku:

 

 

p.č. 776PK   v  k.ú.Dalečín,

který  je ve vlastnictví Obce Dalečín.

 

 

 


Dalečíně 1.3.2006

 

Vyvěšeno: 1.3.2006                                                               Sejmuto: