Obec Dalečín

Dalečín č.30,  PSČ: 592 41                                                          Tel.fax: 566573121

 

Záměr  č. 04/2007

 

Podle ustanovení §39 odst.1  zákona č.128/2000 Sb. o obcích

 

vyhlašuje Obec Dalečín

 záměr na  směnu  pozemku:

 

část parc.č.71/3,  část parc.č.71/14  a část parc.č.1000/1 vše v kat. úz. Dalečín ,

které  jsou ve vlastnictví Obce Dalečín

za

části  pozemků   parc.č.71/2,  část parc.č.71/6  a  část parc.č.71/7 vče v kat. úz. Dalečín , které  jsou ve vlastnictví Jednota, spotřební družstvo Velké Meziříčí.

 

 

Případné další návrhy budou přijaty písemně na Obecním úřadě v Dalečíně do 13.7.2007.

 

 

 

 


V Dalečín 25.6..2007

 

Vyvěšeno: 25.6.2007                                                 Sejmuto:20.7.2007