Obec Dalečín

Dalečín č.30,  PSČ: 592 41                                            Tel.fax: 566573121

 

Na základě žádosti

 pana  Oldřicha Nečase, Rájec č.p.457, 67902  Rájec-Jestřebí

a podle ustanovení §39 odst.1  zákona č.128/2000 Sb. o obcích

 

vyhlašuje Obec Dalečín

 záměr  na  prodej části pozemku:

 

p.č. 11KN a 14/1KN    v  k.ú.Hluboké u Dalečína,

který  je ve vlastnictví Obce Dalečín.

 

 

 

 

 

 

Dále  na základě žádosti

 manželů Pavla a Hany Zachovalových, Brno, Černá pole č.1105

a podle ustanovení §39 odst.1  zákona č.128/2000 Sb. o obcích

 

vyhlašuje Obec Dalečín

 záměr  na  prodej pozemku:

 

p.č. 13KN  a část p.č.14/1KN  vše  v  k.ú.Hluboké u Dalečína,

který  je ve vlastnictví Obce Dalečín.

 

 

 

 


Dalečíně 16.5.2006

 

Vyvěšeno: 16.5.2006                                                             Sejmuto: 5.6.2006