Obec Dalečín

Dalečín č.30,  PSČ: 592 41                                      Tel.fax: 566573121

 

 

Podle ustanovení §39 odst.1  zákona č.128/2000 Sb. o obcích

 

 

vyhlašuje Obec Dalečín

 záměr  na  pronájem nebytových prostor:

 

 

- část domu č.p.75 v Dalečíně ( garáž, sklad )

- část domu č.p.173 v Dalečíně ( přízemí, sklepy )

- příslušenství domu č.p.107 v Dalečín

( garáž, hospodářské stavení),

které  jsou ve vlastnictví Obce Dalečín.

 

 

 


Dalečíně 17.5.2006

 

Vyvěšeno: 17.5.2006                                                             Sejmuto: 5.6.2006