Obec Dalečín

Dalečín č.30,  PSČ: 592 41                                                          Tel.fax: 566573121

 

Záměr  č. 06/2007

 

Podle ustanovení §39 odst.1  zákona č.128/2000 Sb. o obcích

 

vyhlašuje Obec Dalečín

 záměr na  pronájem  části budovy -

 

sklep v budově č.30 parcel č. st.1/11  v  kat. úz. Dalečín,

která je ve vlastnictví Obce Dalečín

 

 

Případné další návrhy budou přijaty písemně na Obecním úřadě v Dalečíně do 13.7.2007.

 

 

 

 

 


V Dalečín 25.6..2007

 

Vyvěšeno: 25.6.2007                                                 Sejmuto:20.7.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Dalečín

Dalečín č.30,  PSČ: 592 41                                                          Tel.fax: 566573121

 

Záměr  č. 05/2007

 

Podle ustanovení §39 odst.1  zákona č.128/2000 Sb. o obcích

a na základě žádosti Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko

 

vyhlašuje Obec Dalečín

 záměr na  prodej  pozemku:

 

parcel č. 321/31, 321/32  321/24,   vše v  kat. úz. Karasín,

které  jsou podílem 2/22  ve vlastnictví Obce Dalečín

 

 

Případné další návrhy budou přijaty písemně na Obecním úřadě v Dalečíně do 13.7.2007.

 

 

 

 

 


V Dalečín 25.6..2007

 

Vyvěšeno: 25.6.2007                                                 Sejmuto:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Dalečín

Dalečín č.30,  PSČ: 592 41                                                          Tel.fax: 566573121

 

Záměr  č. 04/2007

 

Podle ustanovení §39 odst.1  zákona č.128/2000 Sb. o obcích

 

vyhlašuje Obec Dalečín

 záměr na  směnu  pozemku:

 

část parc.č.71/3,  část parc.č.71/14  a část parc.č.1000/1  v kat. úz. Dalečín ,

který  je ve vlastnictví Obce Dalečín

za

části  pozemků   parc.č.71/2,  část parc.č.71/6  a   část parc.č.71/7 v kat. úz. Dalečín , které  jsou ve vlastnictví manželů Jednota, spotřební družstvo Velké Meziříčí.

 

 

Případné další návrhy budou přijaty písemně na Obecním úřadě v Dalečíně do 13.7.2007.

 

 

 

 

 


V Dalečín 25.6..2007

 

Vyvěšeno: 25.6.2007                                                 Sejmuto: