Obec Dalečín

Dalečín č.30,  PSČ: 592 41                                      Tel.fax: 566573121

 

 

Podle ustanovení §39 odst.1  zákona č.128/2000 Sb. o obcích

a na základě žádostí České pošty,s.p.

 

vyhlašuje Obec Dalečín

 záměr  na  pronájem nebytových prostor:

 

- část domu č.p.170  Dalečíně

které  jsou ve vlastnictví Obce Dalečín.

 

 

 


Dalečíně 13.5.2006

 

Vyvěšeno:13.5.2006                                                              Sejmuto: 9.8.2006