Obec Dalečín

Dalečín č.30,  PSČ: 592 41                                  Tel.fax: 566573121

 

Záměr  č. 07/2007

 

Podle ustanovení §39 odst.1  zákona č.128/2000 Sb. o obcích

 

vyhlašuje Obec Dalečín

 záměr

 

na vklad 2/22 podílů pozemku par.č.497 v kat úz.Karasí, který je ve vlastnictví Obce Dalečín  do společnosti Lesní společenství obcí s.r.o . a to navýšením základního kapitálu společnosti

 

 

 

Případné další návrhy budou přijaty písemně na Obecním úřadě v Dalečíně do 13.7.2007.

 

 

 

 

 


V Dalečín 2.8..2007

 

Vyvěšeno: 2.8.2007                                                   Sejmuto: 2.10.2007