Obec Dalečín

Dalečín č.30,  PSČ: 592 41                                      Tel.fax: 566573121

 

 

Podle ustanovení §39 odst.1  zákona č.128/2000 Sb. o obcích

a na základě žádostí INTERSKI s.r.o

 

vyhlašuje Obec Dalečín

 záměr  na  prodej

 

- části pozemků p.č.959/3KN, 418/2PK a 422PK

v katastrálním území Dalečín, 

které  jsou ve vlastnictví Obce Dalečín.

 

 

 


Dalečíně 9.8.2006

 

Vyvěšeno: 9.8.2006                                                               Sejmuto: 5.10.2006