Obec Dalečín

Dalečín č.30,  PSČ: 592 41                                                          Tel.fax: 566573121

 

Záměr  č. 08/2007

 

Podle ustanovení §39 odst.1  zákona č.128/2000 Sb. o obcích a na základě žádosti pana Vladimíra Šimona 

 

vyhlašuje Obec Dalečín

 záměr

 

na pronájem části hospodářské budovy - garáž na pozemku parc č.st.125 v kat úz.Dalečín, který je ve vlastnictví Obce Dalečín 

 

 

 

Případné další návrhy budou přijaty písemně na Obecním úřadě v Dalečíně do 28.12.2007.

 

 

 

 

 


V Dalečín 10.12.2007

 

Vyvěšeno: 10.12.2007                                                           Sejmuto:29.12.2007