Obec Dalečín

Dalečín č.30,  PSČ: 592 41                                           Tel.fax: 566573121

 

 

Podle ustanovení §39 odst.1  zákona č.128/2000 Sb. o obcích

 

vyhlašuje Obec Dalečín

 záměr  na  směnu

 

části pozemků p.č.964/2K  a , 967KN  v katastrálním území Dalečín, 

které  jsou ve vlastnictví Obce Dalečín

 

 za části pozemků p.č.366PK a 370KN,

které jsou ve vlastnictví pana Václava Zítky

 

a za  části pozemků p.č.405PK a 402KN,

které jsou ve vlastnictví pana Jiřího Hlouška.

 

 

 

 


Dalečíně 22.8.2006

 

Vyvěšeno: 22.8.2006                                                             Sejmuto: 5.10.2006