Obec Dalečín

Dalečín č.30,  PSČ: 592 41                                           Tel.fax: 566573121

 

 

Na základě žádosti manželů Bělehradových  a

podle ustanovení §39 odst.1  zákona č.128/2000 Sb. o obcích

 

 

vyhlašuje Obec Dalečín

 záměr  na  prodej části pozemku:

 

 

p.č. 49/1KN   a  p.č.610PK  v  k.ú.Hluboké u Dalečína,

který  je ve vlastnictví Obce Dalečín.

 

 

 


Dalečíně 11.9.2006

 

Vyvěšeno: 11.9.2006                                                             Sejmuto: 5.10.2006