Závěrečný účet obce  za rok 2007

 

 

 

Příjmy celkem                                          7.921.661,46 

 

Výdaje celkem                                        6.163.385,08 

 

Hospodářský výsledek                           +1.758.276,38  

 

Zůstatek na běžných účtech                    5.242.910,10  

 

 

S obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Obecního úřadu v Dalečíně ve dnech:  PO, ST  od 7,00 do 16,00hod.

 

 

Vyvěšeno: 5.5.2008

Sejmuto: 6.6.2008