Obecní úřad Dalečín                                                           V  Dalečíně   17.1.2008

 

Pozvánka

 

na  zasedání  zastupitelstva obce Dalečín, které se bude konat

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dalečíně  dne 30.1. 2008 v 18 00 hodin.

 

Program:          -     rozpočet obce na rok 2008

-     různé

 

 

                  Za OU Dalečín                           Ing. Pavel Kadlec, starosta obce  v.r.

                  

                                                       

 

Vyvěšeno: 17.1.2008

Sejmuto: 1.2.2008