Obecní úřad Dalečín                                                           V  Dalečíně  5.3.2008

 

Pozvánka

 

na  zasedání  zastupitelstva obce Dalečín, které se bude konat

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dalečíně  dne 13.3. 2008 v 18 00 hodin.

 

Program:          -     vyhlášení výběrového řízení FRB

-         souhlas předložením projektu na dotaci –náves

-         souhlas s financováním projektu - náves

-         zvolení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek

-         rozvojová strategie obce

-         směrnice o poskytování náhrad

-         různé

 

 

                  Za OU Dalečín                           Ing. Pavel Kadlec, starosta obce  v.r.

                  

                                                       

 

 

Vyvěšeno: 5.3.2008

Sejmutu: 14.3.2008