Obecní úřad Dalečín                                                           V  Dalečíně   14.4.2008

 

Pozvánka

 

na  zasedání  zastupitelstva obce Dalečín, které se bude konat

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dalečíně  dne 24.4. 2008 v 19 00 hodin.

 

Program:          -     nájemní smlouvy s LSO,s.r.o

-     ustavení lesní komise

-         nájemní smlouva parc.č.278/1 v k.ú Dalečín

-         projektová dokumentace – byty

-         výběrové řízení - náves

-         žádost o příspěvek

-         různé

 

 

                  Za OU Dalečín                           Ing. Pavel Kadlec, starosta obce  v.r.

                  

 

 

Vyvěšeno: 14.4.2008

Sejmuto: 28.4.2008