Obecní úřad Dalečín                                                           V  Dalečíně   21.5.2008

 

Pozvánka

 

na  zasedání  zastupitelstva obce Dalečín, které se bude konat

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dalečíně  dne 5.6. 2008 v 2000 hodin.

 

Program:                      -     Hluboké - dopis p. Bělehradové, zápis p.Hrazdíra

-         Směna pozemků – p. Kotouček

-         Prodej pozemku – p.Prokůpková

-         Nájem pozemku p.č.250 v k.ú. Veselí

-     Zpráva o výsledku přezkoumání hospod.obce za rok 2007

-         Závěrečná účet obce za rok 2007

 

 

                  Za OU Dalečín                           Ing. Pavel Kadlec, starosta obce  v.r.

                  

                                                       

Vyvěšeno: 21.5.2008

Sejmuto: 6.6.2008