Obecní úřad Dalečín                                                           V  Dalečíně   24.6.2008

 

Pozvánka

 

na  zasedání  zastupitelstva obce Dalečín, které se bude konat

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dalečíně  dne 3.7. 2008 v 1900 hodin.

 

Program:          -     Schválení územního plánu obce

-     Obecně závazná vyhláška - poplatky

-     Vnitřní směrnice – o účtování a oceňování dlouh.majetku

-     Různé

 

 

                  Za OU Dalečín                           Ing. Pavel Kadlec, starosta obce  v.r.

                  

                                                       

Vyvěšeno: 24.6.2008

Sejmuto: 4.7.2008