Obecní úřad Dalečín                                                           V  Dalečíně   5.8.2008

 

Pozvánka

 

na  zasedání  zastupitelstva obce Dalečín, které se bude konat

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dalečíně  dne 13.8. 2008 v 1900 hodin.

 

Program:          -     Smlouva o dílo – Park volného času v obci Dalečín

-     Souhlas s přijetím úvěru na financování

-     Různé

 

 

                  Za OU Dalečín                           Ing. Pavel Kadlec, starosta obce  v.r.

                  

                                                       

Vyvěšeno: 5.8.2008

Sejmuto: 14.8.2008