Obecní úřad Dalečín                                                           V  Dalečíně   9.9.2008

 

Pozvánka

 

na  zasedání  zastupitelstva obce Dalečín, které se bude konat

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dalečíně  dne 18.9. 2008 v 1900 hodin.

 

Program:          -     Smlouva o dotaci – Park volného času v obci Dalečín, Rekonstrukce

                               náměstí v Dalečíně

-     Výroční zpráva školy 2007-2008

-     Prodeje pozemků

-     Různé

 

                  Za OU Dalečín                           Ing. Pavel Kadlec, starosta obce  v.r.

                  

 

Vyvěšeno:10.9.2008

Sejmuto: 2.10.2008