Obecní úřad Dalečín                                                           V  Dalečíně   19.11.2008

 

Pozvánka

 

na  zasedání  zastupitelstva obce Dalečín, které se bude konat

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dalečíně  dne 27.11. 2008 v 1800 hodin.

 

Program:          -     Prominutí pohledávky Pila Unčín s.r.o

-     Prodej obchodního podílu Pila Unčín s.r.o

-     Smlouva o prodeji podílu v lyžařském vleku v Dalečíně

-     Různé

 

                  Za OU Dalečín                           Ing. Pavel Kadlec, starosta obce  v.r.