Obecní úřad Dalečín                                                           V  Dalečíně   11.12.2008

 

Pozvánka

 

na  zasedání  zastupitelstva obce Dalečín, které se bude konat

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dalečíně  dne 18.12. 2008 v 1800 hodin.

 

Program:          -     Vyhláška o poplatku za odpady

                       -     Zprava ZŠ a MŠ za rok 2007/8

-     Různé

 

                  Za OU Dalečín                           Ing. Pavel Kadlec, starosta obce  v.r.

                  

 

Vyvěšeno: 11.15.2008

Sejmuto: