Obecní úřad Dalečín                                                           V  Dalečíně   23.2.2009

 

Pozvánka

 

na  zasedání  zastupitelstva obce Dalečín, které se bude konat

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dalečíně  dne 4.3 v 1800 hodin.

 

Program:          -     Rozpočet obce na rok 2008

                       -     Fotovoltaické elektrárny   

                       -     Dotace – škola

-     Různé

 

 

                  Za OU Dalečín                           Ing. Pavel Kadlec, starosta obce  v.r.

                  

 

 

Vyvěšeno: 23.2.2009

Sejmuto: