Obecní úřad Dalečín                                                           V  Dalečíně   15.4.2009

 

Pozvánka

 

na  zasedání  zastupitelstva obce Dalečín, které se bude konat

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dalečíně  dne 23.4. 2009 v 1900 hodin.

 

Program:          -     Mandátní smlouva – dotace zateplení ZŠ

                       -     Půjčky z FRB

-     Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2008

-     Inspekční zpráva ZŠ a MŠ

-     Různé

 

                  Za OU Dalečín                           Ing. Pavel Kadlec, starosta obce  v.r.