Obecní úřad Dalečín                                                           V  Dalečíně  10.6.2009

 

Pozvánka

 

na  zasedání  zastupitelstva obce Dalečín, které se bude konat

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dalečíně

 v   čtvrtek   18.6. 2009 v 1900 hodin.

 

Program:          -     Závěrečná účet  obce za rok 2008

            -     Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za ro 2008

-     Rozpočtový výhled obce

-     Oprava komunikací

-     Různé

 

                  Za OU Dalečín                           Ing. Pavel Kadlec, starosta obce  v.r.

                  

 

 

Vyvěšeno: 10.6.2008

Sejmuto: