Obecní úřad Dalečín                                                           V  Dalečíně  8.6.2009

 

Pozvánka

 

na  zasedání  zastupitelstva obce Dalečín, které se bude konat

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dalečíně

 ve   čtvrtek   16.7. 2009 v 1900 hodin.

 

Program:          -     Výběr dodavatele na zpracování projekt.žádosti zateplení ZŠ

-     Příprava jarmarku

-     Různé

 

                  Za OU Dalečín                           Ing. Pavel Kadlec, starosta obce  v.r.

                  

 

Vyvěšeno:7.7.2009

Sejmuto: 20.7.2009