Obecní úřad Dalečín                                                           V  Dalečíně   25.8.2009

 

Pozvánka

 

na  zasedání  zastupitelstva obce Dalečín, které se bude konat

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dalečíně  dne 3.9. 2009 v 1900 hodin.

 

Program:          -     Partnerská smlouva Město Bystřice n/P.

                       -     Upgrade CzechPoint

-     Prodej pozemku

-     Různé

 

                  Za OU Dalečín                           Ing. Pavel Kadlec, starosta obce  v.r.

                  

 

 

 

 

Vyvěšeno: 25.8.2009