Obecní úřad Dalečín                                   Dne  14.2.2006

 

Pozvánka

 

na zasedání Zastupitelstva obce Dalečín, které se bude konat

v zasedací místnosti OU Dalečín dne 28.2.2006 v 18,00 hodin.

  

 

Program:   - rozpočet na rok 2006

- pronájem nemovitosti

- návrh úpravy prostranství na návsi

- různé

 

 

Za OU Dalečín           Ing. Pavel Kadlec, starosta obce v.r.

                                                                      

 

 

Vyvěšeno: 14.2.2006                         Sejmuto: